25.08.2022

Dövriyyə kapitalı nədir?

     Dövriyyə kapitalı istehsalın təşkili üçün lazım olan kapitaldır. Aydındır ki, istehsal zamanı şirkət kapitalının bir hissəsi xərclənir və bu hissənin bir dəyəri olur. İstehsal zamanı bu dəyər istehsal olunan məhsulların üzərinə keçir və məhsulların satışından sonra yenidən sahibkara qayıdır. Sözügedən hissə dövriyyə kapitalı adlanır.

     Dövriyyə kapitalı bütün hesablar üzərindən hissə-hissə ödənişlər tamamlandıqdan sonra biznesinizin əsas ödənişlər, əməliyyatlar və s. üçün xərcləyə biləcəyi pula aiddir. Yeni şirkətlərin dövriyyə kapitalına olan ehtiyaclarını idarə etmək üçün bir sıra üsullar var. Gəlin onlardan bir neçəsinə nəzər salaq.

     Yastıq kapitalı. Biznesinizə pul vəsaitlərinin hərəkəti dövriyyənizin normal azalma və artma tempini idarə etməyə kömək etmək üçün bank hesabında pulu bir kənara qoyur. Vəsaitlər çox vaxt kapitalın artırılması və ya uzunmüddətli müəssisə borcları şəklində olur. Startaplar böyüdükcə onların dövriyyə kapitalına olan tələbləri də mütənasib olaraq artır. Bu o deməkdir ki, siz getdikcə daha böyük bir kapital yastığını kənara qoymalısınız.

     Kredit əsasında dövriyyə cəlb edin. Kredit xətti ilə müəssisələrin dövriyyə kapitalından istifadə etmək üçün kapital yastığı var. Siz adi biznes əməliyyatlarını ödəmək üçün vəsaiti ehtiyacınız olduqda geri götürə və kapitalı yalnız götürdükdən sonra və ya yalnız götürdüyünüz zaman ödəyə bilərsiniz. Qeyd etmək lazımdır ki, ixtiyarınızda dövriyyə kapitalının olması ondan səmərəli istifadə edəcəyinizə zəmanət vermir. Dövriyyə kapitalının dövriyyə nisbəti bu işdə çox önəmlidir.

     Dövriyyə nisbəti. Dövriyyə kapitalı şirkətin cari aktivləri ilə cari öhdəlikləri arasındakı fərqə bərabərdir. Xalis dövriyyə kapitalı şirkətin likvidliyi, əməliyyat effektivliyi və qısa dönəm maliyyə sağlamlığı dəyərləndirilən zaman ölçülür. Bu göstəricinin şirkət üçün müsbət olması potensial inkişafdan xəbər verir. Mənfi göstəricili şirkətlər isə inkişaf və borcların qaytarılması zamanı problemlər yaşayır, bəzi hallarda isə hətta bankrot olurlar.

     Bəs tez bir zamanda bu göstəricini necə artırmaq olar? Cari aktivləri artırmaqla və ya cari öhdəlikləri azaltmaqla buna nail olmaq mümkündür. Bəzi hallarda şirkətin xərclərini, yəni dolayı yolla cari öhdəlikləri azaltmaq mümkün olmur. Bu zaman şirkətlər cari aktivlərin artırılmasına fokuslanır. Cari aktivlər dedikdə nağd pul, qısa dönəm alacaqlar, xammal inventarı, hazır məhsul inventarı və s. başa düşülür. Şirkətlər uzun və qısa dönəm alacaqlarını nağd pula çevirməklə cari aktivlərini yüksəldə və müsbət xalis dövriyyə kapitalına sahib ola bilər.

     Faktorinq xidməti alın. Faktorinq xidmətilə məhsullarınızı nisyə satın, ödənişi isə nağd şəkildə alın. Bunun üçün ölkənin ilk müstəqil faktorinq şirkəti olan “Ferrum Capital” hər zaman sahibkarların yanındadır. Biz faktorinq xidməti ilə biznesinizi böyütməyə və dayanıqlı inkişaf tempinizi saxlamağa kömək edirik. Faktorinq xidmətindən istifadə etmək üçün sadəcə müraciət etməyiniz kifayətdir. Müraciət edin, dəyərləndirək, razılaşaq. Gəlin birlikdə böyüyək.

Dövriyyə kapitalı istehsalın təşkili üçün lazım olan kapitaldır. O bütün hesablar üzərindən hissə-hissə ödənişlər tamamlandıqdan sonra biznesinizin əsas ödənişlər, əməliyyatlar və s. üçün xərcləyə biləcəyi pula aiddir.

Resurslar

Kəşf et